אתר  www.bar.abrahamhostels.com מופעל על-ידי אברהם הוסטל על מנת לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לקבל מידע ולרכוש כרטיסים לאירועים. יש לקרוא את תנאי השימוש ותנאי הפרטיות ביסודיות. כל הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון:

רשימת תפוצה
אברהם הוסטל מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. משתמש אשר רכש כרטיסים באתר יקבל מייל אישור הזמנה והודעה סמס. בנוסף המשתמש יתווסף לרשימת התפוצה החודשית ויקבל עדכון חודשי מאברהם הוסטל בר. בזמן הרכישה המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני והודעות SMS. המשתמשים באתר יהיו רשאים להודיע, בכל עת, על רצונם להפסיק ולקבל את הדיוור האמור.

אברהם הוסטל מתחייבים לפעול, כמיטב יכולתם, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות בתקנון.

Jerusalem | Bar