0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב אוכל הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית! הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש. האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית!הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש, האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית!הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש, האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית!הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש, האירוע מתקיים [...]

0
In
Posted

ערב הודי – ימי שני

בכל יום שני, חגיגה הודית אמיתית!הצטרפו אלינו בכל יום שני, בכל שבוע, לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן. הכניסה חופשית ללא צורך בהרשמה מראש, האירוע מתקיים [...]

page 1 of 4