0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]

0
In
Posted

Indian Food Night

הצטרפו אלינו בכל יום שני (כן – כל יום שני!) לארוחת ערב הודית עשירה וטעימה, מעשה ידיה המוכשרות של השפית להבה סילימן! בכל יום שני, החל מהשעה 19:00, יתקיים ערב הודי בלאונג’ שלנו. במסגרת [...]